Når en tand rodbehandles, fjernes tandens nerve i tandkronen og roden og den tomme rodkanal fyldes op med rodfyldningsmateriale. Behandlingen kræver ofte flere besøg hos tandlægen.

Rodbehandlingen lykkes i gennemsnit i omkring 85% af tilfældene. Succesraten er afhængig af form og tilgængelighed på tandroden. Rodbehandling medfører at tanden bliver lidt svagere og der er derfor forøget risiko for at noget af tandkronen knækker i perioden til tanden er færdigbehandlet. Derfor gør tandlægen ofte det at han/hun sliber lidt af tanden så sammenbiddet ikke rammer så hårdt på den tand som er under rodbehandling.

Prisen på rodbehandlingen afhænger af, hvor i munden tanden sidder og hvor mange rødder/rodkanaler som skal behandles. Med andre ord, er prisen afhængig af sværhedsgrad og tidsforbrug til behandlingen. Det er meget vigtigt at behandlingen udføres omhyggeligt og at den fornødne tid bruges til behandlingen, hvis der skal opnåes et tilfredsstillende langtidsresultat.

Når rodbehandlingen er afsluttet, forsynes tanden med en stabiliserende plastfyldning og tanden kontrolleres typisk med et røntgenbillede efter 6 og 12 måneder  hvor helingen kontrolleres . Hvis helingen ikke er i orden, kan problemet ofte løses ved at lave en kirurgisk fjernelse af tandens rodspids.

De fleste rodbehandlede tænder bør have en krone efter kontrolperioden. I gennemsnit er risikoen for at miste en rodbehandlet tand som følge af at den knækker, ca 6 gange større hvis tanden ikke forsynes med en krone efter kontrolperioden.